office@tsgaccounting.eu
0883352373
home5-service-img-2
Подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица

Данъчните декларации са едни от най-важните документи за подаване към държавните институции. Те олицетворяват целият резултат от непрестанният Ви труд през годината.

 

Ще Ви дадем съвети и насоки от опита, който имаме, за да минем заедно безпроблемно през този период.

  • Изготвяне и подаване на дневници и декларация по ЗДДС – Един от най-важните процеси при фирмите регистрирани по ЗДДС. При изготвянето на дневниците за покупките и продажбите по ЗДДС отразяването на верния и пълен документо-оборот на фирмата е наше задължение и най-важната част от работата на всеки счетоводител. Информацията се проверява от клиента, като изготвянето на декларацията и подаване на информацията към клиента се предоставя не по-късно от 10-то число, за да има време клиента да огледа и одобри ДДС декларацията. Също така това време дава и възможност за направа и отразяване на плащане/възстановяване от/към клиента.
  • Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6 – Подаването и изготвянето на декларациите за осигуровките и данъците на служителите минава през получаване на информация за отработеното време, отпуските и болничните. След преглед и проверка на информацията се отразяват в нашата ТРЗ програма и се пристъпва към изготвяне на декларация 1 и 6. На клиента се предоставя възможността за качване директно в банката на данъците и осигуровките, както и платежни в хартиен или електронен вариант. Времето, което се дава на клиента да одобри и/или плати дължимите суми към държавата е в рамките на 7 дни.
  • Изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори – Изготвяне и подаване на уведомленията за трудови договори първоначално преминава през процеса на събиране на документи от новите служители. След проверка се изготвят трудови договори, заповеди и уведомлението към НАП за регистриране на трудов договор. На клиента се предоставят всички нужни документи за назначаването на служител на трудов договор и своевременното му подаване към НАП.
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация на юридически лица – Изготвянето на данъчната декларация за годината обобщава всички операции за годината на клиента и неговото състояние направено през нея. Данъчните преобразувания, сделките със свързани лица, представителните разходи, авансовите вноски, провизиите са ни до болка познати и можем да ви помогнем в правилното им отразяване. Познаването на бизнеса е от съществено значение за изготвянето на данъчна декларация. Когато ние правим данъчна декларация клиента е наясно със всяка една цифра и това, което стои зад нея като операции и цифри. Да, всичко трябва да бъде прозрачно и ясно.
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация на физически лица – Изготвянето и подаването на декларации на физически лица изисква познания и опит, които ние може да предложим. ЕТ, свободна професия, получен наем или хонорар трябва да се декларират в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ. Много често физическите лица не знаят за облекченията, които държавата предоставя, както и за задължението за деклариране
  • Други декларации и приложения по ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО – Ние знаем всички срокове и задължението им за деклариране. Затова, Вие като наш клиент ще бъдете уведомен за задължение и срок за деклариране, за да може лесно и плавно да се посрещнат сроковете и да се набави правилната информация.

Често задавани въпроси

Не, трябва да подавате пълен комплект от декларации и отчети. Нужно е само да подадете в Агенцията по вписванията декларация за неактивност на фирмата Ви. Ако имате въпроси или искате да обсъдим декларирането на дейността на фирмата Ви – моля потърсете ни.

Да, вече това е възможно. От НАП дават шанс на всички лица – Физически и Юридически да коригират своите декларации до 30-ти Септември на същата година на подаване на декларацията.

Считано от началото на 2019 година всички декларации на физически и юридически лица се подават по електронен път. Това става много лесно с издаването на ПИК код.

За Физически лица срока за подаване и плащане е 30-ти Април на годината следваща годината на деклариране. За Юридически лица срокът за подаване и плащане е 31-ви Март на годината следваща годината на деклариране.