Подаване на данъчни декларации за физически и юридически лица

Данъчните декларации са едни от най-важните документи за подаване към държавните институции. Те олицетворяват целия резултат от непрестанния Ви труд през годината.

Ще Ви дадем съвети и насоки от опита, който имаме, за да минем заедно безпроблемно през този период.

Нашата услуга в детайли

  • Изготвяне и подаване на дневници и декларация по ЗДДС – Един от най-важните процеси при фирмите регистрирани по ЗДДС. При изготвянето на дневниците за покупките и продажбите по ЗДДС отразяването на верния и пълен документооборот на фирмата е наше задължение и най-важната част от работата на всеки счетоводител. Информацията се проверява от клиента, като изготвянето на декларацията и подаване на информацията към клиента се предоставя не по-късно от 10-то число, за да има време клиента да огледа и одобри ДДС декларацията. Също така това време дава и възможност за направа и отразяване на плащане/възстановяване от/към клиента;
  • Изготвяне и подаване на декларация 1 и 6 – Подаването и изготвянето на декларациите за осигуровките и данъците на служителите минава през получаване на информация за отработеното време, отпуските и болничните. След преглед и проверка на информацията се отразяват в нашата ТРЗ програма и се пристъпва към изготвяне на декларация 1 и 6. На клиента се предоставя възможността за качване директно в банката на данъците и осигуровките, както и платежни в хартиен или електронен вариант. Времето, което се дава на клиента да одобри и/или плати дължимите суми към държавата е в рамките на 7 дни;
  • Изготвяне и подаване на уведомления за трудови договори – Изготвянето и подаването на уведомления за трудови договори първоначално преминава през процеса на събиране на документи от новите служители. След проверка се изготвят трудови договори, заповеди и уведомление към НАП за регистриране на трудов договор. На клиента се предоставят всички нужни документи за назначаването на служител на трудов договор и своевременното му подаване към НАП;
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация на юридически лица – Изготвянето на тази данъчната декларация обобщава всички операции за годината на клиента и неговото състояние направено през нея. Данъчните преобразувания, сделките със свързани лица, представителните разходи, авансовите вноски и провизиите са ни до болка познати и можем да Ви помогнем в правилното им отразяване. Познаването на бизнеса е от съществено значение за изготвянето на данъчна декларация. Когато ние правим данъчна декларация клиентът е наясно с всяка една цифра и това, което стои зад нея като операция. Да, всичко трябва да бъде прозрачно и ясно;
  • Изготвяне на годишна данъчна декларация на физически лица – Изготвянето и подаването на декларации на физически лица изисква познания и опит, които ние може да предложим. ЕТ, свободна професия, получен наем или хонорар трябва да се декларират в декларацията по чл. 50 от ЗДДФЛ. Много често физическите лица не знаят за облекченията, които държавата предоставя, както и за задължението за деклариране;
  • Други декларации и приложения по ЗКПО, ЗДДФЛ, КТ и КСО – Ние знаем всички срокове и задължението им за деклариране. Затова, Вие като наш клиент ще бъдете уведомени за задължение и срок за деклариране, за да може лесно и плавно да се посрещнат сроковете и да се набави правилната информация.

Срок за подаване на годишна данъчна декларация за Физически лица

Срока за подаване на декларации на физически лица, които не са ЕТ (Еднолични търговци) е 30-ти Април на годината, следващата годината на подаване.

При Едноличните търговци срока е 30-ти Юни на годината, следваща годината на подаване. Има специфики при едноличните търговци за информация, която се подава до 30-ти Април и такава до 30-ти Юни. За повече се свържете с нас.

Срок за подаване на годишна данъчна декларация за Юридически лица

Срока за подаване на годишна данъчна декларация за юридически лица е 30-ти Юни на годината, следваща годината на подаване.

Често задавани въпроси

През годината нямам дейност на фирмата ми – трябва ли да подавам годишна данъчна декларация, годишен статистически отчет и финансов отчет?

Не, трябва да подавате пълен комплект от декларации и отчети. Нужно е само да подадете в Агенцията по вписванията декларация за неактивност на фирмата Ви. Ако имате въпроси или искате да обсъдим декларирането на дейността на фирмата Ви - моля потърсете ни.

Подадох годишна данъчна декларация, но съм допуснал/а техническа грешка. Мога ли да я коригирам?

Да, вече това е възможно. От НАП дават шанс на всички лица – физически и юридически да коригират своите декларации до 30-ти Септември на същата година на подаване на декларацията.

Мога ли да подам декларацията си на хартия?

Считано от началото на 2019 година всички декларации на физически и юридически лица се подават по електронен път. Това става много лесно с издаването на ПИК код.

Докога е срока за плащане на дължимият данък по годишната ми данъчна декларация?

За физически лица срока за подаване и плащане е 30-ти Април на годината следваща годината на деклариране. За юридически лица срокът за подаване и плащане е 31-ви Март на годината следваща годината на деклариране.

Имаш счетоводен казус и търсиш решение?

Запази си час за счетоводна консултация - получи експертно решение. 

Препоръки от клиенти

Ползвам изцяло съветите Ти Ес Джи Акаунтинг и мога да разчитам на тях. Доволна съм! За всичко, което се интересувам, получавам отзивчивост и адекватен отговор. Добре, че ви има 🙂

Надя Андреева

Art Director and Photographer

Изключително професионално отношение, комуникацията ни е лесна и всичко се случва бързо и точно. Не само добри счетоводители в София, но и добри хора.

добър счетоводител София

Християн Христов

StickUp.bg