Счетоводни услуги за дропшипинг търговци

Счетоводни услуги предоставяни на дропшипинг търговци (физически или юридически лица) представляват същите като счетоводни услуги на фирми в сферата на търговията и услугите, но (едно голямо "НО") коригирани с особеността на сделките при модела на дропшипинг-а. На думи звучи лесно, но дропшипинг модела изисква много години изучаване, анализи, детайли и още много дискусии. Зад един печеливш като този модел, счетоводството е много важно за доказване на транзакциите. Дали продавате в Ebay, Amazon, собствен сайт, чрез Shopify или друга платформа в UK, US, DE или по целия свят, спецификите на модела и неговото осчетоводяване са познати от всички наши специалисти. Потърсете ни за консултация и ще Ви дадем know-how придобито през годините на осчетоводяване на дропшипинг бизнеси.

Счетоводството на дропшипинг магазини

В България често се говори за дропшипинг на предни позиции в медийното пространство, но това е доста успешен бизнес модел в модерния свят на дигитализацията. И въпреки, че повечето такива модели се управляват от физически лица, все повече от клиентите ни се преориентират към фирма за дропшипинг. Освен за ДДС цели, регистрацията на фирма при дропшипинг модела може да е трамплин за бизнеса и репутацията на Вашите акаунти. Не малко са примерите от практиката, които показват средно тройно увеличение на приходите и печалбата при направа на фирма. Градите бизнес и репутация, а ние ще сме до Вас да Ви помогнем във всеки един момент, във всяка една транзакция, във всеки един казус. Звучи трудно, но сме сигурни, че след първият месец на съвместна работа, ще сте наясно как да реагирате във всяка ситуация.

Фирмата е най-логичния избор от гледна точна на сигурност, репутация, данъци. Опитът с клиенти използващи модела на дропшипинга е доста богат и можем да Ви говорим с часове, но това с което искаме да Ви запознаем е това, което ще получите насреща за счетоводните услуги на дропшипинг търговци. Услугата представлява пакет, в който Вие получавате всичко необходимо за нормалното продължаване на Вашия бизнес. Не се ограничаваме до пакет за фирми или физически лица. Винаги можем да Ви консултираме за плюсове и минуси на дропшипинг модела, за това какви данъци и задължения имате. За дропшипинг търговци предоставяме допълнителни консултации, тъй като данъчното законодателство в България не се ограничава до един закон. Това, което получавате от Ти Ес Джи Акаунтинг като счетоводни услуги за дропшипинг търговци е:

 • Подаване на декларации и отчети към държавни институции;
 • Консултации относно дропшипинг сделки и техните данъчни аспекти;
 • Отчет за всеки период свързан с транзакциите Ви през месеца (печалба, приходи, разходи, данъци);
 • Справки според нуждите на бизнеса Ви;
 • Консултации за различните платежни системи и отчитането им;
 • Консултации относно оптимизиране на разходите и данъците;
 • И не на последно място – броят на транзакциите Ви няма никакво значение за цената на нашите счетоводни услугиЦените ни започват за дропшипинг търговци от 450.00 лева на месеца без ДДС.

Деклариране на дропшипинг търговията

При модела на дропшипинга декларирането на всички транзакции е от изключителна важност за правилното и точно данъчно третиране. При този модел всички продажби се декларират пред данъчните власти:

 • С месечната ДДС декларация – всеки месец се декларират продажбите към физически и юридически лица спрямо това каква е продажбата и къде се намира клиента. Обикновено това става с отчет продажби или фактури издадени на клиенти;
 • С годишната данъчна декларация – всяка година се подава годишна данъчна декларация, която отразява всички продажби на клиенти, покупки на стоки, разходи за транспортни услуги и други приходи и разходи.

С навлизането на новата система от 01.07.2021 имате различни възможности за търговия и улесняване на процеса на деклариране на продажбите към физически лица в ЕС. За всички други продажби извън ЕС и физическите лица си остават същите правила. Възможните опции при модела на дропшипинг търговия за регистрация по носият режим OSS (One stop shop):

 • Регистрация за режим в съюза – това е когато продавате от склад в България или Европа на физически лица в Европа. Задължението е да декларирате тези продажби на три месеца и да начислявате ДДС ставка според това лицето къде е получило стоката. Също така трябва да се подържа ел.регистър на тези продажби, който доста често се припокрива с информацията от платформата/уебсайта;
 • Регистрация за внос в съюза – тази регистрация служи когато внасяте стоки на стойност под 150 евро от трети страни (Китай, Турция, Сърбия, Македония и др). При нея получавате специален номер и пратката Ви не се задържа на митница. Клиента си получава стоката, а Вие имате грижата да декларирате ДДС-то по вноса на тази стока.

Документиране на дропшипинг търговията

Документирането на продажбите дропшипинг магазините е най-важното за този бизнес модел. Чрез документите за продажба и покупка Вие доказвате доставката на стоката, нейната реалност и всички произлизащи от това обстоятелства за данъчни цели. Най-важното, което трябва да притежавате за всяка една продажба е:

 • Фактура/ордър/поръчка за доставка на стока към клиента – в зависимост от платформата и уебсайта се генерират автоматично. Много е важно да съдържа информацията за клиента – адрес, данъчен номер, име, наименование на стоката, количество, цена, цена за доставка, събрани данъци, информация за статуса на плащане;
 • Плащане на поръчка/фактура – заплащането става най-често чрез Пейпал, Страйп, банков превод, виртуален пос, за което тази информация се съдържа в месечните извлечения. Те са доказателство за полученото плащане;
 • Фактура/ордър за покупка на стока – Вашият доставчик трябва да ви издаде receipt/invoice за закупената стока. Плащането на тази стока пак става по един от посочените канали по-горе и информацията за него я има в извлеченията;
 • Тракинг номер на доставката на стока/товарителница – един от най-важните документи доказващи пред данъчните власти документирането на доставката – откъде е тръгнала и къде е пристигнала, дали е взета от клиента или е непотърсена. Задължително е тракинг-а се пази за всяка поръчка.

Данъчни аспекти и облагане на дропшипинг търговци

Данъците, които дължите при модела на дропшипинга се свеждат до два основни вида: ДДС и корпоративен данък, но не изключваме и митническите налози в зависимост от модела.

Ако продавате в Европа и сте преминали прага за регистрация по OSS режима дължите ДДС за всяка поръчка спрямо държавата на продажба. Дължите ДДС и ако продавате в България на физически лица. Ако внасяте стоки, освен митническите налози, ще дължите и ДДС върху този внос в зависимост от модела и начина на работа.

При корпоративният данък е малко по-сложно, но нека се концентрираме основно и само върху дропшипинга: дължите корпоративен данък на разликата върху продажната цена и покупната такава. Ако прибавим и транспортните разходи и превалутирането ще получим реалната печалба от всяка една транзакция.

Имаш счетоводен казус и търсиш решение?

Запази си час за счетоводна консултация - получи експертно решение. 

Препоръки от клиенти

Компетентен счетоводител и сигурен партньор, на когото винаги можеш да се довериш. Винаги насреща за счетоводни въпроси и разрешаване на данъчни проблеми. Препоръчвам с две ръце.

Гергана Димитрова

Адвокат

Горещо препоръчвам счетоводна къща Ти Ес Джи Акаунтинг! Коректни, винаги насреща за въпроси, комуникацията е на изключително ниво. Много съм доволен от целият екип. Логичният избор на счетоводни услуги в София.

Иван Йорданов

Собственик на малък бизнес